People

Faculty

Daniel Chung

Theoretical Cosmology

Professor

danielchung@wisc.edu

Moritz Münchmeyer

Computational Cosmology, Theoretical Cosmology, AI

Assistant Professor

muenchmeyer@wisc.edu

Gary Shiu

String Theory, Theoretical Cosmology, Particle Physics, AI

Professor

gshiu@wisc.edu

Postdocs

Lars Aalsma

String Theory, Theoretical Cosmology

Postdoc

laalsma@wisc.edu

Former Faculty

Albrecht Klemm

String Theory

Professor at Universitat Bonn